Frågor och svar

Har du fler frågor om våra produkter och system?

Efternamn:*
Förnamn:*
Adress:*
Postnummer:*
Ort:*
Email:*
Meddelande:*


Är det någon speciell glykol man använder i solvärmesystem?

I solvärmesystem används propylenglykol (propandiol) blandat med vatten som värmebärare. Propandiol är ett mindre giftigt (ofarligt) frostskyddsmedel. Propandiol används även som livsmedeltillsats.
Vi har ofta sett att det används etylenglykol (etandiol) i solvärmeanläggningar. Etylenglykol är starkt toxiskt för människor. Därför är etylenglykol inte lämplig i solvärmeanläggningar. Ett vanligt användningsområde för etylenglykol är som frostskyddsmedel i kylsystem för förbränningsmotorer.

Hur mycket energi kan man lagra i vatten?

Därför har vi nu skapat en tabell som ni kan ladda ner eller skriva ut.
pdf Ladda ner tabell i pdf-format! (56kb)

Behöver jag bygglov om jag vill installera solfångare?

I de flesta fall behövs det inte något byggnadslov, alla kommuner har olika bestämmelser. Vänligen kontakta byggnadsnämnden på din ort.

Kan man installera en solvärmeanläggning även om taket inte är i söderläge?

Om inte taket är i söderläge minskar effekten minimalt.
Vid den sydostlig eller sydvästlig placering sjunker energiutbytet ca. 7 %. Vid väst eller ostlig placering är energiutbytet ca. 26% mindre. Det kan man lätt kompensera genom en större solfångaryta.