Länkar

Solvärmestöd

Boverket
Länsstyrelserna

Tillverkare

Sorel - Reglercentraler

Partner

Northern Nature Energy - aurinkolämpö - Finland

Info

Naturskyddsföreningen
DrivKraft - Lars Andrén - Föreläsare och författare
SolarKeymark
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)
DESERTEC Foundation
Naturvårdsverket
Fakta om kärnkraft