Personuppgifter

Personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss på Northern-Nature-Energy.
När du lämnar dina personuppgifter till oss vill vi att du ska kunna känna dig helt trygg. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Hos Northern-Nature-Energy behandlas dessa i enlighet med gällande Personuppgiftslag (PUL).

All personlig information som du lämnar till oss används bara inom företaget. För att kunna fullfölja våra åtaganden samt kunna ge dig bästa möjliga service kan dina uppgifter komma att lämnas till samarbetspartners och leverantörer. Den kan också användas av oss för att skicka dig specialerbjudanden från vår butik och nyhetsbrev om du valt att låta oss göra det. Vi värdesätter din tillit till oss och är glada över att ha dig som kund och därför respekterar vi självklart din personliga integritet.
Du kan vara säker på att vi inte lånar ut, hyr ut, leasar ut eller säljer några personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.

De uppgifter som vi lagrar i vår kunddatabas är:

- För och efternamn
- personnummer
- Adress
- E-postadress
- Telefonnummer

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av den information vi har registrerat om dig. Vill du göra någon ändring av uppgifterna (för att du t.ex. anser att informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant) gör du det lättast genom att logga in i Internetbutiken och ändrar själv i din profil. Önskar du bli borttagen ur registret kontaktar du oss så hjälper vi dig.