Tekniktank A+

I september 2017 skärptes energieffektivitetskraven för ackumulatortankar och energimärkningen utökades med ytterligare en ny klass, A+. Vår tekniktank uppfyller kraven för den nya klassen A+ och vi är därmed först på den svenska marknaden som kan erbjuda en tekniktank med den högsta (snålast) effektivitetsklass A+ och på grund av detta tyckte vi att vi kallar den bara A+.

Denna ackumulatortankserie har allt vad din solvärmeanläggningen behöver. Till exempel en stor solvärmeslingor och en genomströmningsberedare med minimal risk för legionellainfektion. Det finns anslutningar för elpatron samt för olika typer av pannor.

Tanken med 800 liter volym är vår standardprodukt men det finns en hel serie med volymer från 300 till 3000 liter. Vänligen kontakta oss för offert.

Tankserien finns i olika utföranden:
- med två solslingor eller helt utan solslinga
- med volymer från 300 till 3000 liter
- i färgerna röd, blå och vit.

 

Till SolvärmeShop

Tekniktank A plus

Tekniska data tekniktank 800 liter

 

Allmänt
Volym 800 liter
Färg Silvergrå
Vikt (kg) 192
Höjd inkl. isolering (mm) 1900
Diameter utan isolering (mm) 790
Diameter inkl. isolering (mm) 1015
Max. tryck (bar) 3
Max. Temp (°C) 95
Energiklass A+
Stilleståndsförlust (W) 51
Varmvattenslinga
Material Rostfritt stål 1.4404
Yta (m2) 8
Tryck (bar) 6
Max Temp. (°C) 95
Volym 34,2 liter
Solslinga botten
Yta (m2) 2,6
Tryck (bar) 10
Max Temp. (°C) 130
Volym 17 liter
Anslutningar
Temperaturgivare (Ø mm) 6
Kall- och varmvatten Rp 1¼"
Värmekälla Rp 1½"
Värmeväxlare Rp 1"
Elpatron Rp 1½"