Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Våra lödda värmeväxlare är tillverkade av specialdesignade stålplattor av högsta kvalitet. Dessa plattor är sammanfogade i en vakuum lödd process med antingen koppar eller nickel som lödmaterial.
Hela paketet blir genom denna process hermetriskt tillslutet mot atmosfären och kan genom detta hantera höga drifttemperaturer och tryck samt aggressiva produkter.

Vilken effekt en plattvärmeväxlare har beror på:
- temperaturen på den primära och sekundära sidan
- typ av vätska på bägge sidorna
- max. tryckfall
- flöde

Kontakta oss om du önskar en dimensionering.


Våra plattvärmeväxlare är tillverkade i Tyskland. (gäller inte economy-serien)


I vår e-butik hittar du ett urval av lödda plattvärmeväxlare.

Köp plattvärmeväxlare i e-butik!

Plattvärmeväxlare till solvärme

För att hittar rätt värmeväxlare till din solvärmeanläggning kan man lätt använda sig av den totala absorbatorytan. En plattvärmeväxlare som är rätt dimensionerad till ditt system ska har en yta som motsvarar 20% eller en femte del av den totala absorbatorytan.

Vad händer om plattvärmeväxlaren i mitt solvärmesystem är för lite?
I så fall får du ett högre temperaturfall. Det betyder att temperaturdifferensen mellan ackumulatortanken och solfångaren blir större och du får en onödig hög temperaturnivå i solfångaren. Effektiviteten minskas.

Kan plattvärmeväxlaren i solvärmesystemet vara för stor?
Ju större värmeväxlare desto bättre värmeöverföring får du. Beakta att effektiviteten på värmeöverföringen stiger inte linjär med plattväreväxlarens yta. Detta innebär att priset på din solvärmeanläggning blir onödigt högt.

Effekttabell poolsystem

poolSolvärme
vatten / vattenglykol 50% / vatten
°C primär80/4560/4035/3050/40
°C sekundär20/4520/4020/2520/30
STW/XW 203-3058 kw42 kw10 kw18 kw
STW/XW 231-2042 kw30 kw7 kw12 kw
STW/XW 231-3062 kw45 kw11 kw18 kw
STW/XW 231-4080 kw60 kw15 kw25 kw
STW/XW 231-5095 kw74 kw18 kw31 kw