Reglercentraler för solvärme-anläggningar

Reglercentral

Solvärmestyrning TDC för solfångar- och värmeanläggningar

Enheterna i den nya TDC-serien utmärker sig förutom genom funktion och design framför allt också genom de solklara användarinstruktionerna. Beroende på tillämpningsområde och önskade funktioner finns det ett antal olika typer av regulatorer i olika prisklasser att välja på:

Med lättavläst, belyst display med omfattande fulltext- och grafikläge utan förvirrande förkortningar. Displayens lutning ger optimal läsbarhet.

Den intuitiva användningen med 4 inmatningsknappar (programknappar) gör det enkelt att ställa in samtliga funktioner. Instruktioner visas på displayen som text eller symboler ovanför knapparna.

Igångsättningsassistenten leder dig snabbt och logiskt genom de nödvändiga inställningarna. Den förebygger felinställningar och underlättar programmeringen.

Funktionskontroll och långtidsövervakning.

Statistik för dagar, veckor, månader och år kan tas fram.

Elektroniken sitter i kåpans överdel, ansluten till kontaktuttag och går lätt att ta bort. Kontakterna är fast integrerade i kåpans underdel. Alla kablar kan förses med dragavlastning i det väl tilltagna uttagsutrymmet.

Anslutning

Det finns olika utökningsalternativ beroende på enhetens utförande:

Enheterna kan levereras i skräddarsydda utföranden och med olika språk. Ytterligare enhetstyper som t.ex. värmekrets-, värmepumps- och pannregleringar kan levereras på förfrågan.

Versioner

STDC TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 TDC5 XTDC
Givaringångar Pt1000 3 3 3 3 3 (+3 Flödesm.) 6 8
Reläutgångar 230 V AC till/från 1 2 2 1 2 2 4
Relä för elektrisk varvtalsreglering - - - 1 1 1 2
Relä potentialfri - - - - - - 1
0-10V eller PWM gränssnitt - - - - 1 - 2
Antal tillämpningar 8 10 20 20 22 16 39+
Enkel värmemängdsmätning ja ja ja ja ja ja ja
Värmeräknare med Grundfos VFS-flödesgivare - - - - ja - ja (1-2=
tidsstyrd termostatfunktion ja ja ja ja ja ja ja

Köp solvärme styrning i e-butik!