FAQ - vanliga frågor

Vanliga frågor om solvärme
I solvärmesystem används propylenglykol (propandiol) blandat med vatten som värmebärare. Propandiol är ett mindre giftigt (ofarligt) frostskyddsmedel. Propandiol används även som livsmedeltillsats. Vi har ofta sett att det används etylenglykol (etandiol) i solvärmeanläggningar. Etylenglykol är starkt toxiskt för människor. Därför är etylenglykol inte lämplig i solvärmeanläggningar. Ett vanligt användningsområde för etylenglykol är som frostskyddsmedel i kylsystem för förbränningsmotorer.
Därför har vi nu skapat en tabell som ni kan ladda ner eller skriva ut. Tabell varmekapacitet vatten
I många fall behövs det inte något byggnadslov, alla kommuner har olika bestämmelser. Vänligen kontakta byggnadsnämnden på din ort. Just nu pågår det diskussioner att ta bort bygglov för solfångare som följer byggnadens form.
Om inte taket är i söderläge minskar effekten minimalt. Vid den sydostlig eller sydvästlig placering sjunker energiutbytet ca. 7 %. Vid väst eller ostlig placering är energiutbytet ca. 26% mindre. Det kan man lätt kompensera genom en större solfångaryta.
Plattvärmeväxlare till solvärme
För att hittar rätt värmeväxlare till din solvärmeanläggning kan man lätt använda sig av den totala absorbatorytan. En plattvärmeväxlare som är optimal dimensionerad till ett solvärmesystem ska har en yta som motsvarar 20% eller en femte del av den totala absorbatorytan. Tar man även hänsyn till priset av värmeväxlaren så är en yta på 10% av absorbatorytan en bra kompromiss ang priset och plattvärmeväxlarens lägre effekt.
I så fall får man ett högre temperaturfall. Det betyder att temperaturdifferensen mellan ackumulatortanken och solfångaren blir större och temperturnivån i solfångaren blir onödig hög. Effektiviteten minskas.
Ju större värmeväxlare desto bättre värmeöverföring får du. Beakta att effektiviteten på värmeöverföringen stiger inte linjär med plattväreväxlarens yta. Detta innebär att priset på din solvärmeanläggning blir onödigt högt.
Kategorier