Ackumulatortank

Ackumulatortank A+

I september 2017 skärptes energieffektivitetskraven för ackumulatortankar och energimärkningen utökades med ytterligare en ny klass, A+. Vår ackumulatortank uppfyller kraven för den nya klassen A+ och vi är därmed först på den svenska marknaden som kan erbjuda en ackumulatortank med den högsta (snålast) effektivitetsklass A+ och på grund av detta tyckte vi att vi kallar den bara A+.

Det finns anslutningar för elpatron samt för olika typer av pannor.

Tekniktank A+

I september 2017 skärptes energieffektivitetskraven för ackumulatortankar och energimärkningen utökades med ytterligare en ny klass, A+. Vår tekniktank uppfyller kraven för den nya klassen A+ och vi är därmed först på den svenska marknaden som kan erbjuda en tekniktank med den högsta (snålast) effektivitetsklass A+ och på grund av detta tyckte vi att vi kallar den bara A+.