Cirkulationspump

UP 70

Cirkulationspump WITA UP 70

Delta UP 70 utmärker sig genom den höga uppfordringshöjden på 7 meter och samtidig en av marknadens lägsta EEI <= 0,15 (energieffektivitetsindex). Cirkulationspumpen kan styras med en extern PWM-signal (pulsbreddsmodulering) och är utrustad med två olika PWM-modus för både värmekretsar samt solvärmeanläggningar som gör den universal användbar. Miljövänlig pumpteknik. Cirkulationspump med våt motor för unionsanslutning, EC-motor och automatisk kapacitetsanpassning.

Delta HE

Cirkulationspump WITA Delta HE

Via en-knapps-manövrering väljs pumpens sju kapacitetskurvor. Det finns fyra kurvor för proportionell tryckreglering samt tre kurvor med konstant varvtal att välja på. För att sänka energibehovet ytterligare kan den automatiska nattsänkningen aktiveras. Växling till nattsänkning sker automatiskt när framledningstemperaturen sänks temporärt. LED-displayen visar pumpens elförbrukning, den valda kapacitetskurvan samt indikerar nattsänkningen.

 

Delta HE

 

VVC-pump UPH

VVC-pump WITA UPH 15 / UPH 20-KS

WITA UPH är en energisnål dricksvattencirkulationspump avsedd för tappvarmvattensystem (VVC) i en- och tvåfamiljshus.

 

Fakta UPH

 

UP 70 – Den nya mångsidiga PWM-pumpen

Cirkulationspump UP70

Delta UP 70 utmärker sig genom den höga uppfordringshöjden på 7 meter och samtidig en av marknadens lägsta EEI <= 0,15 (energieffektivitetsindex).

Cirkulationspumpen kan styras med en extern PWM-signal (pulsbreddsmodulering) och är utrustad med två olika PWM-modus för både värmekretsar samt solvärmeanläggningar som gör den universal användbar.

Denna kvalitetspump är tillverkad bl. a. med pumpaxel och -lager i slitstarkt keramiskt material samt pumphus med katodisk beläggning som bidrar till en problemfri drift.