Plattvärmeväxlare

Plattvärmeväxlare

Våra lödda värmeväxlare är tillverkade av specialdesignade stålplattor av högsta kvalitet. Dessa plattor är sammanfogade i en vakuum lödd process med antingen koppar eller nickel som lödmaterial.
Hela paketet blir genom denna process hermetriskt tillslutet mot atmosfären och kan genom detta hantera höga drifttemperaturer och tryck samt aggressiva produkter.