Solvärme

UP 70

Cirkulationspump WITA UP 70

Delta UP 70 utmärker sig genom den höga uppfordringshöjden på 7 meter och samtidig en av marknadens lägsta EEI <= 0,15 (energieffektivitetsindex). Cirkulationspumpen kan styras med en extern PWM-signal (pulsbreddsmodulering) och är utrustad med två olika PWM-modus för både värmekretsar samt solvärmeanläggningar som gör den universal användbar. Miljövänlig pumpteknik. Cirkulationspump med våt motor för unionsanslutning, EC-motor och automatisk kapacitetsanpassning.

Delta HE

Cirkulationspump WITA Delta HE

Via en-knapps-manövrering väljs pumpens sju kapacitetskurvor. Det finns fyra kurvor för proportionell tryckreglering samt tre kurvor med konstant varvtal att välja på. För att sänka energibehovet ytterligare kan den automatiska nattsänkningen aktiveras. Växling till nattsänkning sker automatiskt när framledningstemperaturen sänks temporärt. LED-displayen visar pumpens elförbrukning, den valda kapacitetskurvan samt indikerar nattsänkningen.

 

Delta HE

 

Flexibla rostfria rör

Snabbt och enkelt!

Det är inte bara att vvs-installationen med våra flexibla rostfria rör är billigare än t.ex. en installation med kopparrör. Det är även mycket snabbare och enklare. Den som har utfört en installation med flexibla rostfria rör i trångt utrymme vill aldrig använda andra rör igen.

Röret kapas enkelt med en röravskärare och kan lätt böjas till för hand. Om ni använder vårt flänsverktyg är det dessutom ännu lättare.

Anslutningskopplingar finns i utföranden med invändig och utvändig gänga samt klämring.

Solvärmeinstallation

Ett solvärmesystem är ett krävande miljö för alla ingående komponenter.

Solvärmeanläggningen bjuder på höga temperaturer på sommaren och minusgrader på vintern. Det råda högt tryck och värmebäraren innehåller en stor andel glykol. Därutöver utsätts en del komponenter för vädret, vind och fram för allt UV-ljuset.

Solvärmesystemet ställer höga krav på komponenterna som ska tjänstgöra i systemet under många, många år.

Hos oss finns alla komponenter som ingår i ett solvärmesystem som klara av de tuffa förhållanden. 

 

Miljö

Solenergi är livskvalitet!

Med en solvärmeanläggning hämtar du naturlig energi direkt till ditt hus.

Den varma källan på taket gör det möjligt för dig att ta ett avkopplande bad med känslan av att du inte lämnar miljön i sticket.

Energileveransen är säkrad på lång tid, solen levererar minst i 5 miljarder år:

  • utan risk
  • utan skadliga ämnen
  • och till och med utan kostnad

Att använda en solvärmeanläggning är till stor nytta och mycket betydelsefullt för ekologin.