STDC - kan mer än man tror

STDC solvärmestyrning

Vår minsta solvärmestyrning har alla fördelar från TDC-serien som t. ex. den självförklarande menystrukturen samt igångsättningsassistenten som underlättar betjäningen avsevärt. En tydlig vit belyst display visar självförklarande textmodus samt animerad grafikmodus. Även de förklarande texterna utan förvirrande förkortningarna uppskattas mycket.

Bland de 9 systemvarianter finns även en universal termostatfunktion och en universal delta-T funktion. Dessa funktioner gör STDC:n mycket användbar på många sätt.

- 3 temperaturgivare Pt1000
- 1 relä 230VAC
- 1 gränssnitt för 0..10V eller PWM-signal för styrning av högeffektiva pumpar
- ...

Läs mer