Delta HE

Cirkulationspump Delta HE

Cirkulationspump WITA Delta HE

Via en-knapps-manövrering väljs pumpens sju kapacitetskurvor. Det finns fyra kurvor för proportionell tryckreglering samt tre kurvor med konstant varvtal att välja på. För att sänka energibehovet ytterligare kan den automatiska nattsänkningen aktiveras. Växling till nattsänkning sker automatiskt när framledningstemperaturen sänks temporärt. LED-displayen visar pumpens elförbrukning, den valda kapacitetskurvan samt indikerar nattsänkningen.

 

Delta HE

 

  Delta HE 35 Delta HE 55
Max. tryck 4,0 m 6,0 m
Flöde max. 2,6 m3/h 3,2 m3/h
Effektförbrukning 3 - 23 W 3 - 38 W
Kapslingsklass IP42 IP42
Vätsketemperatur område +5°C till +110°C +5°C till +110°C
p max. 10 bar 10 bar
Anslutningsdimension DN 15, DN 20, DN 25, DN 32 DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Längd 110 mm, 130 mm, 180 mm 110 mm, 130 mm, 180 mm
Elanslutning med snabbkoppling
Värmeisolering
EEI ≤ 0,20 ≤ 0,20
  Till SolvärmeShop Till SolvärmeShop