Plattvärmeväxlare

Våra lödda värmeväxlare är tillverkade av specialdesignade stålplattor av högsta kvalitet. Dessa plattor är sammanfogade i en vakuum lödd process med antingen koppar eller nickel som lödmaterial.
Hela paketet blir genom denna process hermetriskt tillslutet mot atmosfären och kan genom detta hantera höga drifttemperaturer och tryck samt aggressiva produkter.

Vilken effekt en plattvärmeväxlare har beror på:
- temperaturen på den primära och sekundära sidan
- typ av vätska på bägge sidorna
- max. tryckfall
- flöde

Kontakta oss om du önskar en dimensionering.


Våra plattvärmeväxlare är tillverkade i Tyskland. (gäller inte economy-serien)

 

Till SolvärmeShop

Plattvärmeväxlare
Allmänna frågor
Det behövs följande uppgifter:
- temperaturen på den primära och sekundära sidan
- typ av vätska på bägge sidor
- max. tryckfall
- flöde
Plattvärmeväxlare till solvärme
För att hittar rätt värmeväxlare till din solvärmeanläggning kan man lätt använda sig av den totala absorbatorytan. En plattvärmeväxlare som är optimal dimensionerad till ett solvärmesystem ska har en yta som motsvarar 20% eller en femte del av den totala absorbatorytan. Tar man även hänsyn till priset av värmeväxlaren så är en yta på 10% av absorbatorytan en bra kompromiss ang priset och plattvärmeväxlarens lägre effekt.
I så fall får man ett högre temperaturfall. Det betyder att temperaturdifferensen mellan ackumulatortanken och solfångaren blir större och temperturnivån i solfångaren blir onödig hög. Effektiviteten minskas.
Ju större värmeväxlare desto bättre värmeöverföring får du. Beakta att effektiviteten på värmeöverföringen stiger inte linjär med plattväreväxlarens yta. Detta innebär att priset på din solvärmeanläggning blir onödigt högt.
Pool
  pool   Solvärme
vatten / vatten   glykol 50% / vatten
°C primär (in/ut) 80/45 60/40 35/30   50/40
°C sekundär (in/ut) 20/45 20/40 20/25   20/30
STW/XW 203-30 58 kw 42 kw 10 kw   18 kw
STW/XW 231-20 42 kw 30 kw 7 kw   12 kw
STW/XW 231-30 62 kw 45 kw 11 kw   18 kw
STW/XW 231-40 80 kw 60 kw 15 kw   25 kw
STW/XW 231-50 95 kw 74 kw 18 kw   31 kw