Solvärmeinstallation

Ett solvärmesystem är ett krävande miljö för alla ingående komponenter.

Solvärmeanläggningen bjuder på höga temperaturer på sommaren och minusgrader på vintern. Det råda högt tryck och värmebäraren innehåller en stor andel glykol. Därutöver utsätts en del komponenter för vädret, vind och fram för allt UV-ljuset.

Solvärmesystemet ställer höga krav på komponenterna som ska tjänstgöra i systemet under många, många år.

Hos oss finns alla komponenter som ingår i ett solvärmesystem som klara av de tuffa förhållanden. 

 

Solvärmepumpgrupp

Pumpgrupper / Drivpaket

En kompakt förmonterad och testad pumpenhet.

Läs mer

 

Solkulvert Solrör

Solkulvert / Solrör

Färdigisolerade flexibla solkulvert av rostfria rör med integrerad givarkabel av silikon.

Läs mer

 

Rostfria korrugerade rör

Flexibla rostfria rör

Snabb och enkel installation med korrugerade rostfria rör.

Läs mer

Kategorier