Tappvattenautomat TVA

Effektiv tappvarmvattenberedning med värmeväxlare och intelligent elektroniskt styrning.

  • 100kW max. effekt
  • 2 - 40 liter varmvatten per minut
  • Med eller utan cirkulation
  • Elektroniskt styrning
  • Stor värmeväxlare för låg returtemperatur (ner till 15°C)
  • Speciell antilegionella funktion för system med cirkulation
  • PPE isolering
  • 3/4" anslutningar
  • Enkelt installation

Installationsritning

Fräsch varmvattenberedning just in time

I tappvattenautomaten värms tappvatten i genomströmning upp i en värmeväxlare utanför själva ackumulatortanken. Uppvärmningen sker endast under tiden som varmvatten används och precis så mycket som förbrukas. Genom den varvtalsstyrda pumpen justeras flödet på ackumulatortanksidan och varmvattnet regleras till önskad temperatur. Varmvattnet lagras alltså inte i en vatten- eller förrådsberedare.
Du får alltid hygieniskt fräscht uppvärmt varmvatten!

Förbättrad skiktning

En tappvattenautomat förbättrar skiktningen i ackumulatortanken avsevärt. Den låga returtemperaturen från tappvattenautomaten som kan gå ner till 15°C ger en skarp skiktning med låg temperatur i botten av tanken.
Tappvattenautomaten tillför alltid så kallt vatten som möjligt till tankens botten

Ingen lagring av varmvatten -
Minimalt risk för legionellainfektion

I tappvattenautomaten finns ingen behållare där en stor mängd varmvattnet är stillastående. Vattnet i tappvattenautomaten byts ut varje gång du använder varmvattnet. Risken för tillväxt av legionellabakterier i varmvattensystemet minskar avsevärt.

Minskar energiförbrukningen

Tappvattenautomaten erbjuder förbättrad skiktning och möjliggör sänkt tanktemperatur i ackumulatortanken.

 

 

Tappvattenautomat 100kW

Tappvattenautomat 50kW

Till SolvärmeShop