Tekniktank A+

I september 2017 skärptes energieffektivitetskraven för ackumulatortankar och energimärkningen utökades med ytterligare en ny klass, A+. Vår tekniktank uppfyller kraven för den nya klassen A+ och vi är därmed först på den svenska marknaden som kan erbjuda en tekniktank med den högsta (snålast) effektivitetsklass A+ och på grund av detta tyckte vi att vi kallar den bara A+.

Denna ackumulatortankserie har allt vad din solvärmeanläggningen behöver. Till exempel en stor solvärmeslingor och en genomströmningsberedare med minimal risk för legionellainfektion. Det finns anslutningar för elpatron samt för olika typer av pannor.

Tankar med 300, 500 och 800 liter volym är våra standardprodukter men det finns en hel serie med volymer från 300 till 3000 liter. Vänligen kontakta oss för offert.

Tankserien finns i olika utföranden:
- med en eller två solslingor eller helt utan solslinga
- med volymer från 300 till 3000 liter
- i färgerna röd, blå silvergrå och vit.

 

Till SolvärmeShop

Tekniktank A plus

Tekniska data

 

Allmänt 300 L 500 L 800 L
Volym 296 liter 510 liter 800 liter
Färg Silvergrå Silvergrå Silvergrå
Vikt (kg) 98 142 192
Höjd inkl. isolering (mm) 1750 1770 1900
Diameter utan isolering (mm) 500 650 790
Diameter inkl. isolering (mm) 610 760 1015
Max. tryck (bar) 3 3 3
Max. Temp (°C) 95 95 95
Energiklass A+ A+ A+
Stilleståndsförlust (W) 36 43 51
Varmvattenslinga
Material Rostfritt stål 1.4404 Rostfritt stål 1.4404 Rostfritt stål 1.4404
Yta (m2) 4,4 6 8
Tryck (bar) 6 6 6
Max Temp. (°C) 95 95 95
Volym (liter) 19,3 26,7 34,2
Solslinga botten
Yta (m2) 1,15 1,88 2,6
Tryck (bar) 10 10 10
Max Temp. (°C) 130 130 130
Volym (liter) 7,5 12,4 17
Anslutningar
Temperaturgivare (Ø mm) 6 6 6
Kall- och varmvatten Rp 1¼" Rp 1¼" Rp 1¼"
Värmekälla Rp 1" Rp 1" Rp 1½"
Värmeväxlare Rp 1" Rp 1" Rp 1"
Elpatron Rp 1½" Rp 1½" Rp 1½"