Pumpgrupper / drivpaket för solfångaranläggningar

Solvärmepumpgrupp S1

S1-HE

 • Pump WILO Yonos Para ST 25/7 PWM
 • Med termometer, backventil och kulventil
 • Säkerhetsgrupp med manometer 0-10bar och säkerhetsventil 6 bar
 • Flödesindikator 2-12l/min med påfyllningsventiler
 • Anslutning 3/4" utv. gg
 • Anslutning för expansionskärl 3/4" utv. gg
 • Monterad och testad

 

Till SolvärmeShop

 

Solvärmepumpgrupp S1 med STDC

S1-HE + STDC

 • Komplett förmonterad och testad solarstation 3/4" med pump, säkerhetsgrupp och solvärme-reglercentral
 • Pump WILO Yonos Para ST 25/7 PWM och solvärmestyrning STDC ihopkopplad och testad. Anslutningskabel med jordad stickpropp
 • Med termometer, backventil och kulventil
 • Säkerhetsgrupp med manometer 0-10bar och säkerhetsventil 6 bar
 • Flödesindikator 2-12l/min med påfyllningsventiler
 • Anslutning 3/4" utv. gg
 • Anslutning för expansionskärl 3/4" utv. gg

 

Till SolvärmeShop

 

Solvärmepumpgrupp S2-Solar 3

S2-Solar 3 PWM

 • Komplett förmonterad och testad solarstation 3/4" med pump, säkerhetsgrupp och solvärme-reglercentral med varvtalsreglering
 • Pump WILO Yonos Para ST 25/7 PWM 
 • Kulventiler med integrerad backventil och termometer
 • Flödesindikator 2-12l/min med påfyllningsventil
 • Säkerhetsgrupp med manometer 0-10bar och säkerhetsventil 6 bar
 • Anslutning för expansionskärl ansl. gg 3⁄4" på säkerhetsgruppen
 • Ytterligare avtappnings- och påfyllningskulventil
 • Väggmonteringsanordning
 • Drivningstemperatur upp till 120°C (kort tid upp till 160°C)

 

Till SolvärmeShop

 

Solvärmepumpgrupp S2 med MTDC

S2-Solar 3 PWM + MTDC

 • Komplett förmonterad och testad solarstation 3/4" med pump, säkerhetsgrupp och solvärme-reglercentral med varvtalsreglering
 • Pump WILO Yonos Para ST 25/7 PWM och solvärmestyrning MTDC med varvtalsreglerad pumputgång, ihopkopplad och testad. Anslutningskabel med jordad stickpropp
 • Inklusive en tank- och en kollektor-temperaturgivare
 • Kulventiler med integrerad backventil och termometer
 • Flödesindikator 2-12l/min med påfyllningsventil
 • Säkerhetsgrupp med manometer 0-10bar och säkerhetsventil 6 bar
 • Anslutning för expansionskärl ansl. gg 3⁄4" på säkerhetsgruppen
 • Ytterligare avtappnings- och påfyllningskulventil
 • Väggmonteringsanordning
 • Drivningstemperatur upp till 120°C (kort tid upp till 160°C)

 

Till SolvärmeShop