Solvärmestyrning STDC

Regulator STDC

En liten och mångsidig reglercentral

Vår minsta solvärmestyrning har alla fördelar från TDC-serien som t. ex. den självförklarande menystrukturen samt igångsättningsassistenten som underlättar betjäningen avsevärt. En tydlig vit belyst display visar självförklarande textmodus samt animerad grafikmodus. Även de förklarande texterna utan förvirrande förkortningarna uppskattas mycket.

Bland de 9 systemvarianter finns även en universal termostatfunktion och en universal delta-T funktion. Dessa funktioner gör STDC:n mycket användbar på många sätt.

 

Fakta STDC

 • 3 temperaturgivare Pt1000
 • 1 relä 230VAC
 • 1 gränssnitt för 0..10V eller PWM-signal för styrning av högeffektiva pumpar
 • 9 systemvarianter
 • Statistik med grafikutvärdering
 • Realtidsklocka
 • Tids- och temperaturstyrd termostatfunktion
 • Antilegionellafunktion via solvärme
 • Antilegionellafunktion via tillsatsvärme
 • Kylfunktion
 • Igångsättningsassistent
 • Anläggningsskydd
 • Solfångarskydd
 • Frysskydd
 • Återkylning
 • Starthjälp för vakuumrörsolfångare
 • Drain-Back-Funktion
 • Funktionskontroll och felminne med datum och klockslag
 • Menyspärr
 • Mått: höjd 115mm, bredd 86mm, djup 45mm

 

Till SolvärmeShop

 

Systemvarianter

Solvärme med ackumulatortank

Solvärme med ackumulatortank

Solvärme med pool

Solvärme med pool

Fastbränslepanna

Fastbränslepanna

Omladdning

Omladdning / Kulvertstyrning

Returledning

Returledning

Universal deltaT

Universal delta-t

Universal termostat

Universal termostat

Avstick stamledning

Avstick stamledning

Solvärme, värmeväxlare och pool

Solvärme, värmeväxlare och pool

 

 

Dokument