XTDC den stora solvärmestyrningen

Solvärmestyrning XTDC

Solvärmestyrning XTDC för stora solfångaranläggningar eller för den som önskar det lilla extra

Självklart finns även alla fördelar från TDC-serien som t. ex. den självförklarande menystrukturen samt igångsättningsassistenten som underlättar betjäningen avsevärt i XTDC. Även de förklarande texterna utan förvirrande förkortningarna uppskattas mycket. Därutöver har XTDC en stor animerad grafikdisplay och kan även anpassas till speciella solvärmesystem genom flexibla tilläggsfunktioner.

De 40 bassystemen kan kompletteras med ytterligare funktioner som t. ex. fastbränslepanna, tidsstyrd termostatfunktion, tryckkontroll, universal delta-T funktion etc.

Datalogging på microSD-kortet ger full kontroll av solsystemet.

 

Fakta XTDC

 • 8 temperaturgivare Pt1000
 • 6 relä 230VAC
 • 1 potentialfri relä
 • 2 gränssnitt för 0..10V eller PWM-signal för styrning av högeffektiva pumpar
 • 48 fördefinierade anläggningar
 • Utökning med tilläggsfunktioner
 • LEDs röd/grön för statusindikation
 • Statistik med grafikutvärdering
 • 2 grässnitt för värmemängdsmätning med flödessensor (VFS eller VVX) eller för trycksensor (Grundfos RPS)
 • Realtidsklocka
 • Tids- och temperaturstyrd termostatfunktion
 • Antilegionellafunktion via solvärme
 • Antilegionellafunktion via tillsatsvärme
 • Kylfunktion
 • Igångsättningsassistent
 • Anläggningsskydd
 • Solfångarskydd
 • Frysskydd
 • Återkylning
 • Starthjälp för vakuumrörsolfångare
 • Drain-Back-Funktion
 • Funktionskontroll och felminne med datum och klockslag
 • Menyspärr
 • Nätdel för universel driftspänning (100 … 240VAC) och reducerad standby effekt
 • CAN-bus gränssnitt för SOREL Connect
 • Datalogging på microSD-kort
 • Ethernetgränssnitt (endast version 2)
 • Mått höjd 115mm, bredd 86mm, djup 45mm

 

Till SolvärmeShop

Dokument