Off-grid solcellsanläggningar

Off-grid växelriktare

Det finns ingen elanslutning och du är i behov av el? Eller du vill blir oberoende av nätbolagen?

Vi hjälper dig med ditt off-grid solcellssystem.

Våra växelriktare är optimerade för ö-drift men kan även kopplas till elnät eller generator. Växelriktarna finns i olika storlekar upp till 5kW och kan kombineras till system med upp till 30kW kontinuerligt effekt.

Principschema off-grid solcellsystem

Funktionsbeskrivning grundprincip

Växelriktaren som får energin via solcellerna levererar elen (230V ren sinus) till förbrukarna. Finns tillräckligt hög effekt laddas batterierna. Laddning av batterierna sker då uteslutande via solcellerna. Vid bortfall eller för lite effekt av solcellerna används batterierna för att försörja förbrukarna med el.

Optional kan växelriktaren kopplas till elnätet eller en generator. Är batterierna tomma kan eltillgången via nätet eller generator säkerställas.

Solceller off-grid

 

Parallellkoppling av växelriktarna

Upp till 6 växelriktare kan kopplas parallellt så att ett system med en konstant effekt på 30kW möjliggörs.

Parallelkoppling av växelriktarna

 

3-fas system

Våra växelriktare är lämpliga för att bygga ett 3-fas off-grid system. Det går även att kombinera 3-fas och parallelldrift med max. 6 växelriktare.

3-fas off-grid solcellssystem

Kategorier