Solenergi och solvärme

Med solenergi menas den energi som kommer från solen till jorden i form av strålning. Solenergin har varit konstant i mer än hundratals år. Solstrålnings intensitet är vid atmosfärens yttre gräns 1.367 W/m². Detta värde kallas även solarkonstanten.

I atmosfären absorberas en del av strålningen. Detta omvandlas till värme. En del av energin försvinner ut i kosmos och en viss del kommer ej fram på grund av dammig luft och reflexion av iskristaller.

Hur stor del av energin som försvinner beror på i vilket skick atmosfären är. Det spelar stor roll hur luftfuktigheten är, hur molnigt det är och hur lång vägen till jorden är ifrån atmosfärens gräns.

När strålningen träffar jordens yta i 90 graders vinkel är styrkan på energin ca. 1.000 W/m². Träffar solstrålarna jorden i en snävare vinkel utvinns mindre energi.

Ett enkelt och effektivt sätt att utnyttja solenergin på är att använda den till enbart varmvattenberedning eller att kombinera uppvärmningen av vatten och ditt hus, det så kallade kombisystemet.

så mycket energi får du från en solvärmeanläggning
Så mycket energi får du från en solvärmeanläggning.

 

En solvärmeanläggning som endast används för varmvattenberedning står för cirka 60 % av denna uppvärmning. Använder du däremot det kombinerade systemet står det för 30% av dina totala energikostnader!

Att använda sig av solvärme som energikälla påverkar inte miljön negativt och det är dessutom i princip utan driftskostnad!